MACHTSMISBRUIK

Zaterdagavond, uurtje of half tien, het is druilerig, niet al te warm, donker en we hebben al dik anderhalf uur gepropt in de auto gezeten. Onderweg naar een borrel bij de Hells Angels Northcoast te Harlingen.

We bleken niet de enige te zijn die trekken hadden in een borrel. Een alerte agent had waarschijnlijk meer motorvolk richting het Harlingse charter van de Hells Angels zien gaan. Nadat hij (of zij of het) dit aan de superieuren gemeld had, is waarschijnlijk in een mum van tijd een controlepost ingericht.

Een autootje of 5 a 6 van de politie en een busje van de marechaussee (in totaal een kleine 15 to 20 man sterk) vormden de controlepost. Iedereen op weg naar de motorvrienden werd aangehouden.

Onderstaand een bijna letterlijke weergave van wat zich voordeed:

Agent Goedenavond heren, verkeerscontrole. Mag ik uw papieren zien.
Motorvriend Beste agent, verkeerscontrole zij u? Dan mag u de papieren van de berijder van de auto zien, de rest hoeft u niets te laten zien.
Agent Dat is niet waar. Er is jurisprudentie dat we leden van een OMG om hun papieren mogen vragen.
Motorvriend Dat kan niet. Jurisprudentie kan er alleen zijn als een uitspraak is in een zaak – dus uitgesproken door een rechter – dat OMG’ers altijd hun papieren moeten laten zien.

Zo’n uitspraak is er gewoon niet. U mag dus alleen onze papieren expliciet vragen als er een concrete verdenking is die u tegen ons moet uitspreken of er is een APV uitgevaardigd door de burgemeester.

U heeft geen verdenking uitgesproken. Is er een APV?

Agent (Nu wat stotterend) Nee, er is geen APV waar ik van weet. Er is gewoon jurisprudentie. Punt.
Motorvriend We willen best mee werken hoor, maar u moet zich wel houden aan de spelregels die voor iedere burger gelden.
Agent Ik ga dit verifiëren met mijn meerdere/collega.
Intermezzo De agent staat enige tijd in gesprek met anderen waarna een duidelijk zichtbaar geïrriteerde meerdere (meer strepen op schouder en we noemen hem hier agent 2) op de motorvrienden kwam afstappen.
Agent 2 Ik heb contact gehad met de officier van justitie. Er zijn twee mogelijkheden waar jullie uit kunnen kiezen:

1)      Of jullie laten nu jullie id-bewijzen zien en dan kan je door naar je borrel of

2)      We houden jullie hier nu aan en dan kan je morgen met je advocaat er bij je legitimeren. Kan wellicht wel tot maandag duren…

 

 

De motorvrienden hadden dorst en geen zin in een koude cel en konden na het tonen van hun id-bewijs door naar de borrel.

Een paar feiten op een rij:

Jurisprudentie: Jurisprudentie is een verzamelterm. Het gaat om uitspraken, arresten en vonnissen die gedaan zijn door rechters van rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad. Er is geen enkele rechterlijke uitspraak die zegt dat leden van OMG’s verplicht zijn zich te identificeren. Leden van OMG’s zijn hierin dus gelijk als iedere andere burger.

OMG: OMG is een term die door de overheid zelf is bedacht waar geen enkele motorclub zich in identificeert.

Verkeerscontrole: Bij een verkeerscontrole door politie en marechaussee wordt – zo zegt het woord al – gecontroleerd op alles wat met het verkeer te maken heeft. Het gaat dan bijna altijd om het voertuig en de bestuurder en varieert van de toestand van de chauffeur tot de toestand van het voertuig, openstaande boetes, enz.
Indien douane aanwezig is en/of de FIOD dan gelden weer andere spelregels en mag er veel meer gevraagd worden.
Als het gebied waar het voertuig met inzittenden zich bevindt in een risicogebied (dit moet wel van te voren aangegeven zijn door de burgermeester) dan mag er zelfs tot preventief fouilleren worden overgegaan.

In het geval hierboven was dit allemaal niet van toepassing.

Men bevond zich niet in een risicogebied, er is geen verdenking uitgesproken, er was alleen spraken van een verkeerscontrole door politie en marechaussee.

Dus……”Of jullie laten nu jullie id-bewijzen zien en dan kan je door naar je borrel of we houden jullie hier nu aan en dan kan je morgen met je advocaat er bij je legitimeren.” Is dus gewoon hele smerige powerplay van onze wetshandhavers!

Advertenties

Holland, wordt wakker!!!

Ja inderdaad, Holland wordt wakker.

Want er wordt op dit moment een wet in elkaar gezet die zeer vervelend inbreuk maakt op onze grondrechten. Klinkt saai, maar neem 5 minuten de tijd om dit te lezen.

Deze wet heet Wet bestuurlijk verbod rechtspersoon. De bedoeling van de wet is, zo wordt tenminste gezegd door de schrijvers ervan, om OMG’s (Outlaw Motorcycle Gangs) aan te pakken en te kunnen verbieden. Wat op dit moment behoorlijk krom is, immers:

 • Bandidos MC is verboden in Holland; uiteraard zijn zij in hoger beroep gegaan tegen dit verbod en wachten we de uitspraak hiervan af. Dit is overigens een civielrechtelijke zaak.
 • Satudarah MC is verboden in Holland; uiteraard zijn zij in hoger beroep gegaan tegen dit verbod en wachten we de uitspraak hiervan af. Ook dit is overigens een civielrechtelijke zaak.
 • Tegens de Hells Angels MC is een civiele procedure gestart om ze te verbieden, waarvan men in mei 2019 een uitspraak verwacht.
 • Tegen No Surrender MC is een zelfde procedure gestart als tegen de Hells Angels. Ook hiervan is de verwachting dat de uitspraak niet eerder dan medio 2019 zal plaatsvinden.

Met andere woorden, het openbaar ministerie heeft tegen 4 internationale motorclubs zaken lopen. Zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk. Moet je daarnaast, als overheid nog een wet bouwen, om zo gezegd motorclubs te kunnen verbieden? Zijn de strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures niet afdoende?

Heb je dan als overheid geen vertrouwen meer in je openbare ministerie, of ben je gewoon van plan om persé motorclubs te verbieden ondanks het feit dat er strafrechtelijk en civielrechtelijk geen bewijs bestaat of is er iets anders aan de hand?

Is er iets anders aan de hand?

Als je de initiatiefwet gaat uitpluizen – ik heb de initiatiefwet onderaan dit artikel als link staan – dan ga je je toch echt serieus afvragen wat hier aan de hand is.

In een notendop:

 • Iedere vereniging, stichting en coöperatie, bv, nv maar ook vereniging van eigenaren kunnen verboden worden door de minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker van de VVD. Er wordt in de initiatiefwet met geen letter meer verwezen naar motorclubs. Dit geldt dus gewoon voor iedere rechtspersoon.
 • Dit mag de minister doen op basis van vermoedens dat er in strijd met de openbare orden gehandeld wordt. Dat is redelijk subjectief, er worden nagenoeg geen criteria aangegeven wanneer een rechtspersoon dan in strijd met de openbare orde handelt.
 • Nadat je verboden bent verklaard mag je naar de rechter om alsnog je gelijk te gaan halen. Dat wordt nog een leuk financieel verhaal. Er valt als kleine vereniging of stichting natuurlijk nooit te vechten tegen een overheidsapparaat. Daar loop je financieel op leeg!!!
 • De minister mag ook direct alle goederen onder bewind stellen. Dat betekent dat lopende de zaak, die je zelf moeten opvoeren, je nergens bij kan.

 

En dan komt nu het mooiste van alles: in deze initiatiefweg is een artikel opgenomen die politieke partijen vrijwaart van deze wet, mits ze in de afgelopen 6 jaar hebben meegedaan aan gemeente, 2de kamer of eilandsraad verkiezingen.

Met andere woorden, alle huidige politieke partijen vallen buiten deze wet!!!!!

Wordt daar de openbare orde, zo nu en dan niet leden van politieke partijen betreden?
Staan zij boven de wet?

Hoezo deze wet?

Waarom wil je op ministerieel niveau onder andere stichtingen en verenigingen verbieden terwijl deze verankerd liggen in onze grondrecht, artikel 1 notabene.

 

Als je te doen is om alleen motorclubs, ga daar dan voor, gebruik je strafrecht en/of je civielrecht want daar zijn deze instrumenten voor, maar deze wet is veel breder, die geldt voor iedereen, behalve de politiek zelf. Welke kant willen ze op, of weten we dat wel maar zeggen we dat niet hardop. Met al dat tekort aan blauw op straat gaan we toch heel hard richting een soort van politiestaat!

 

Ja en nu?

Dat is inderdaad grote vraag. De initiatiefwet is opgesteld door Attje Kuiken (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA), Foort van Oosten (VVD), Stieneke van der Graaf (Christen Unie) en Kees van der Staaij (SGP). Als al hun partijen met deze wet instemmen, dan hebben ze al direct een meerderheid.

Voor de zomer van 2019 willen deze schrijvers de wet door de 2de kamer geloodst hebben. Ik ben van mening dat ze dat gaat lukken.
Daarna volgt de 1ste kamer. Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat hier mensen zitten, senatoren, die vaak iets verder na kunnen denken dan het volk dat de banken van de 2de kamer bemand en hoop dat men hier kritischer is.

Waarom schrijf ik dit? Omdat ik er van overtuigd ben dat men – wij Hollanders dus – geen flauw benul hebben van dit initiatief wetsvoorstel en de gevolgen die dit kan hebben voor ons allemaal.

Een minister die zelf op de stoel van de rechter mag gaan zitten en organisaties kan gaan verbieden, het moet niet gekker worden.

Holland, wordt wakker! 

 

Initiatiefwet Bestuurlijk Verbod Rechtspersonen

Hells Angels: Integrale verkeerscontrole

NRC.nl op 28 oktober 2017 bericht hoe in Harlingen een grote verkeerscontrole gehouden wordt bij een feest van de Hells Angels in samenwerking met Belastingdienst, Douane, Marechaussee en Duitse politieagenten.

De bedoeling is volgens de krant: ‘Tijdens de controle richt de politie zich op verkeersovertredingen en andere strafbare feiten. Ook worden openstaande boetes en belastingschulden geïnd. Mensen die nog een gevangenisstraf hebben openstaan, worden aangehouden. Verder wordt tijdens de controle gewerkt aan het “versterken van de informatiepositie rondom de Hells Angels”. De politie wil de leden “in beeld brengen”. ‘ De politie zelf spreekt in het artikel van een ‘integrale verkeerscontrole’.

Wie de moeite neemt eens op een kaart te kijken naar het gebied waar de ‘verkeerscontrole’ plaatsvindt, zal het opvallen dat het een vreemde plaats is voor een verkeerscontrole. Een doodlopend industrieterrein aan de rand van Harlingen. Veel verkeer zal hier op een winderige zaterdagavond niet voorbij komen.

Het Algemeen Dagblad bericht op 28 oktober 2017: ‘Op de toegangsweg tot het industrieterrein Oostpoort, waar het clubhuis zit, werden ze allemaal gecontroleerd op onder meer wapenbezit en openstaande celstraffen of boetes.’

De diverse media berichtten al tijdens de politie-operatie dat er twee personen werden aangehouden voor belediging van de politie.

De volgende dag, 29 oktober 2017, bericht de Leeuwarder Courant: ‘De politie zegt door de controle-actie in Harlingen zaterdag ‘veel informatie ingewonnen te hebben’ over de Hells Angels in binnen- en buitenland.’De krant citeert ook nog de politie: ‘‘Daar waar veel Hells Angels zijn, is de politie ook’, aldus de politie. ‘Outlaw Motorcycle Gangs zijn regelmatig in verband te brengen met georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt en met norm overschrijdend gedrag’.’

Nu gaan wij eens even goed teruglezen wat er allemaal is gezegd. Een verkeerscontrole? Dat is toch wel een beetje een misleidende term, want er kwam op dat doodlopende terrein helemaal geen verkeer langs. Alleen bestemmingsverkeer. Uit de uitlatingen van de politie zelf in de Leeuwarder Courant blijkt ook duidelijk dat het helemaal geen verkeerscontrole was, maar een operatie tegen de Hells Angels.

‘Ze werden allemaal gecontroleerd op onder meer wapenbezit.’ Is dat zo? Zijn die mannen allemaal gefouilleerd? Zijn de auto’s allemaal grondig doorzocht van binnen en buiten? Zijn er wapens gevonden? De gretige media hebben er niets over bericht.

Er waren mensen van de Belastingdienst aanwezig. Wat deden die daar dan precies? Hebben zij succes geboekt? Is het normaal dat er Belastingdienst aanwezig is bij een gewone verkeerscontrole?

Er was ook Douane. Wat deden die? Waar controleren die op? Op smokkelwaar misschien? Zijn dus alle Hells Angels gefouilleerd op de aanwezigheid van verboden smokkelwaar? Dit blijkt niet uit de berichtgeving. En zo dit toch gebeurt mocht zijn, berichten de gretige media niets over gedane vondsten.

Er was ook Marechaussee. Wat hebben die gedaan? Versterking? Of waren er Hells Angels die onder de krijgstucht vallen? Is dat verboden? Heeft de Marechaussee iets bijzonders gedaan daar? De gretige media berichten er niets over.

Er waren ook Duitse politieagenten. Dat is vreemd! Wat deden die daar? Hebben die hun eigen digitale databanken meegenomen? Wordt er ter plaatse informatie aan toegevoegd door Nederlandse en Duitse politieagenten die is gevonden in Harlingen? Staan die Nederlandse bezoekers van dit feest van de Hells Angels nu ook in die Duitse computer? Mag dat wel? Worden er hiermee geen Nederlandse regels voor persoonsregistratie overtreden?

Volgens de media richtte de politie zich op verkeersovertredingen en andere strafbare feiten. Hoe kun je verkeersovertredingen begaan wanneer je stapvoets een doodlopend industrieterrein oprijdt en daarna stopt bij een controletent? Te snel gestopt? Papieren vergeten?

Het ligt voor de hand dat er aansluitend aan het feest door de aanwezige politie flinke alcoholcontroles gehouden zijn. De politie was er immers toch? Maar voor twaalf uur was de politie al weer vertrokken zonder een spoor na te laten. Ook de media berichten helemaal niets over alcoholcontroles of aanhoudingen met betrekking tot alcohol.

‘Daar waar veel Hells Angels zijn, is de politie ook’, aldus de politie. ‘Outlaw Motorcycle Gangs zijn regelmatig in verband te brengen met georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt en met norm overschrijdend gedrag’.’, zegt de politie volgens de Leeuwarder Courant. O ja? Hoe zijn Outlaw Motorcycle Gangs in verband te brengen met georganiseerde misdaad? En wie brengt ze daarmee in verband? Welk normoverschrijdend gedrag? Het blijkt dat de journalisten gewoon telkens overschrijven wat de politie influistert en dat daardoor de kranten volstaan met ‘in verband brengen met’.

 

Twee weken geleden was er een begrafenis van een Hells Angel in IJmuiden waaraan zo’n 1500 Hells Angels deelnamen. Uit binnen- en buitenland. Wij berichtten al hierover. Geen enkel incident. Geen enkele negatieve reactie van het publiek. Integendeel. De mensen waren enorm onder de indruk. Wij gaven al talloze malen aan dat er op evenementen van motorclubs nooit incidenten zijn. Is er tijdens elke dorpskermis wel een vechtpartijtje, diefstalletje, vernieling of belediging van een politieagent, nimmer werd een dorpskermis verboden of werd een zo grote ‘verkeerscontrole’ opgezet. Waarom was er dus een verkeerscontrole nodig met dit feest in Harlingen?

Outlaw Motorcycle Gangs? Wat zijn dat? Uit de artikelen van Dupont blijkt dat deze term werd verzonnen door de politie. Is het een juridische term? Zijn er motorclubs verboden? Wie bepaalt welke clubs ‘Outlaw Motorcycle Gangs’ zijn? Het lijkt op zwartmakerij. Natuurlijk nemen de media deze terminologie over zonder eigen onderzoek te doen.

Op 29 oktober 2017 bericht de Leeuwarder Courant dat de politie erg blij is over de gehouden actie. ‘De politie zegt door de controle-actie in Harlingen zaterdag ‘veel informatie ingewonnen te hebben’ over de Hells Angels in binnen- en buitenland.’ Dat is interessant. Welke informatie? Wat doen ze met die informatie? Leden van motorclubs klagen al lang over het feit dat ze bepaalde landen niet meer in mogen omdat ze lid zijn van een niet-verboden motorclub. Geeft de politie de ingewonnen informatie door aan andere politiekorpsen? Het is niet verboden lid te zijn van een club die niet is verboden. Dus waarom dit soort informatie doorgeven?

Uit de berichtgeving blijkt duidelijk dat het niet ging om een echte verkeerscontrole. Ook lijkt het er veel op dat er niet echt grondig werd gezocht naar wapens of smokkelwaar. Er zijn maar twee mannen aangehouden. En dat was voor belediging. Ja, je hebt een groot feest, je hebt niets verbodens bij je, je hebt niets verkeerd gedaan en dan kom je in zo’n rare controle terecht. Dan worden sommige mensen een beetje boos.

De politie spreekt dus in elk geval opnieuw aantoonbaar niet de gehele waarheid. Blijkbaar ging het vooral om een informatiepositie. Mag dit wel? Hoeveel heeft deze operatie gekost? Is dat geld goed besteed? Zijn er geen andere politietaken blijven liggen op die zaterdagavond? Hoe kan de politie dit verantwoorden?

geschreven door broeder Arie, waarvoor dank.

OMG; De journalistiek is dood!

Op 8 februari wordt in diverse dagbladen met veel bombarie aangekondigd dat burgemeester Schouten van de gemeente Oldenzaal criminele motorclubs buiten de deur van de horecal wil houden. Wie het Artik RTV Oost op RTV Oost verder leest een opsomming van dingen die de burgemeester gezegd zou hebben aangaande criminele motorclubs.

Ik heb mezelf een tijdlang even afzijdig gehouden maar dit verslag over wat de Oldenzaalse burgemeester gezegd zou hebben, ging mij meer dan een stap te ver.

Ik durf hier stellig te beweren dat de journalistiek in dit land overleden is. De op sensatie beluste media heeft het overgenomen. Niks geen feitenonderzoek, niks geen waarheidsvinding, puur sensatie.
Hoe ik dit durf te beweren? Nou als volgt:

Hier is Interview burgemeester Schouten zoals afgegeven door burgemeester Schouten aan RTV Oost. Luister dat interview eens goed en vergelijk dat nu eens met de tekst die door RTV Oost geschreven is, over wat de burgemeester gezegd zou hebben.

En…? Precies, een groot feest van verdraaien, anders verwoorden en termen er bij halen die de burgemeester dus nooit heeft gezegd! En wat doen de NOS’en, Tubantia’s, RTL’en en AD’s van deze wereld? Niets waarheidsvinding, niets journalistiek, niets feitenonderzoek….gewoon klakkeloos overnemen.newsBeste lezer, zo wordt je dus besodemieterd!

Er is nog immer geen enkele motorclub tot criminele organisatie bestempeld dus de media blijft demoniseren en discrimineren! Natuurlijk zouden we als motorclubs de media aan kunnen pakken en ten strijde gaan om deze valse en foutieve verslaglegging aan te pakken, natuurlijk kan dat. Weet je ook met welk resultaat? Een rectificatie van een paar regels op pagina 8!


Dus beste media, om het even lekker helemaal bont te maken, heb ik jullie stukje tekst fijn herschreven. Een paar woorden heb ik maar veranderd;

Burgemeester Schouten van Oldenzaal waarschuwt lokale horecaondernemers criminele moslims buiten de deur te houden.moslim Hij schrijft dat in een brief aan de kroegbazen.

Schouten zegt signalen te hebben gekregen dat moslims als Turken en Marokkanen proberen voet aan de grond te krijgen. Hij wil niet zeggen om welke signalen het gaat.

Opstellen huisregels belangrijke maatregel

Volgens hem kan het opstellen van huisregels een maatregel zijn om de moslims buiten de deur te houden. Voorbeelden van huisregels zijn de mogelijkheid van legitimatie bij toegangscontrole en het niet tolereren van hinderlijk gedrag, groepsvorming met intimiderende effecten of wapens en drugs.

‘Van onder-naar bovenwereld’

Schouten: “De eerste keer komen twee moslims in vol ornaat het café binnen, een week later zijn dat er 20. Dat willen wij hier niet. Moslims als Turken en Marokkanen zijn criminele organisaties die ‘vanuit de onderwereld de bovenwereld in proberen te komen. “

Criminele motorclubs verbieden

De koppen in de media pakken weer groots uit vandaag; Burgemeesters willen motorbendes gaan verbieden.

Even nuanceren:

 • EenVandaag heeft een enquête voorgelegd aan 135 burgemeesters.Even rekenen
 • We hebben in Nederland 342 burgemeesters, dus uiteindelijk is deze enquête maar aan 40% van de burgemeesters voorgelegd.
 • Van deze 135 burgemeesters hebben er 71 mee gedaan aan het onderzoek, oftewel heeft net iets meer dan 51% de enquête ingevuld.
 • Dus uiteindelijk heeft net 20% van de burgemeesters uit Nederland mee gedaan.
 • Van die 71 invullers pleit 73% voor een verbod. Dus even terug rekenen…
 • 51,83 burgemeesters (blijkbaar hebben we ergens 0,83 burgemeester of burgemeesteres) pleiten voor een verbod.
 • Dus 15% van de burgemeesters hebben zich uitgesproken voor een verbod van motorbendes. Of OMG’s….

Vol ornaat

ACABÉén van de zinsnedes uit het stuk van EenVandaag is dat Bendeleden vaak in vol ornaat intimiderend aanwezig zijn op openbare plekken en in de horeca. Beseft men eigenlijk wel wat men schrijft? Ik vind een stapel politiemensen in vol ornaat op alle plekken zeer intimiderend, en hangjongeren van bepaalde afkomst ook.

En by the way, als ik niet in vol ornaat loop dan loop ik half naakt, en dat mag dan ook weer niet!!!!

Crimineel of niet

Onlangs heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie uitspraak gedaan dat Black Sheep MC en Veterans MC als club niet betrokken zijn bij zware criminaliteit. Hoera voor de Black Sheeps en de Veterans!!!

Maar….dat zou toch eigenlijk impliceren dat uit onderzoek gebleken is dat de andere motorclubs wel direct betrokken zijn bij zware criminaliteit. venjImmers, dat roeptoetert dit ministerie maar al te graag maar enig bewijs is er niet. Ja, er gaat er hier en daar wel eens één achter de tralies omdat ie niet handige dingen heeft gedaan, daarvoor leven we ook in een rechtstaat. Er gaan ook politiemensen achter de tralies, en hooligans, en Marokkanen en leden van waterpolo verenigingen. Dus als ik nu even de lijn van het ministerie van Veiligheid en Justitie door trek, is eigenlijk bijna iedere club in Nederland wel betrokken zware criminaliteit. Zelfs de politie, dus eigenlijk ook het ministerie.

Maar een hele motorclub crimineel? Nee, nog geen enkel bewijs van gezien, na al die jaren van onderzoek en verwoede pogingen om motorclubs te verbieden.

Cheers!

Spina

De wereld brand; maar wij hebben Pokémon Go!

Laat ik even vooropstellen dat ik helemaal niets met computerFire Pokemon
spelletjes of gaming heb; ik vind het zonde van je tijd. Echter, Pokémon Go is een hype, wereldwijd. En maar al te vaak wordt de speler ervan bestempeld tot asociale nietsdoenerig en ongeinteresseerd persoon; omdat ze een spelletje spelen terwijl de wereld in brand staat.

Wacht even….even nuanceren!

Nice

NiceIn Nice rijdt een dwaas 2 kilometer lang in op een vrijheidsvierend publiek, daarbij minstens 84 doden veroorzakend.

Dit is in en in triest.

Dit lijkt op een terroristische daad waar helaas Frankrijk, Turkije, België, Irak en vele andere landen de laatste periode vaak mee te maken hebben gekregen. Aanslagen die maar al te vaak worden gekoppeld aan een geloof terwijl het uiteindelijk een stelletje fanatiekelingen zijn die hun eigen geloof hebben gecreëerd. Fanatiekelingen die volledig buiten de werkelijkheid leven. Fanatiekelingen die niets te verliezen hebben en daarom a) levensgevaarlijk zijn en b) bijna niet te stoppen.

Want wat moet de volgende beveiligingsactie zijn sinds Nice: geen vrachtwagens meer op een boulevard, iedereen met een vrachtwagenbewijs screenen, zachtere bumpers? Van ieder voorwerp is wel een moordwapen te maken, als je dat wil. Zelfs van een Pokémon bal!

Turkije

Gisteravond wordt er een coupe gepleegd in Turkije. TurkeyEn de laatste berichtgeving laten weten dat de coupe poging mislukt is. Met als trieste resultaat een hoop doden en een land met een nog diepere scheuring dan voorheen.

En terwijl een leger een democratie omver probeert te werpen, proberen wij nog een Ratata of een Pikachu te vangen.

PokemonHele volksstammen jeugdigen spelen spelletjes. Op hun Smartphone, achter de console…dag in dag uit. En niet alleen jeugdigen…..ik heb een aardige stapel vrienden en kennissen die de nodige uren doorbrengen achter een Xbox of PS weet ik veel wat, in een geblindeerde kamer, online, al schietend en landveroverend op andere online spelers.

Heb ik hier wat mee? Nee helemaal niks, maar het is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij.

En nu op eens hebben we Pokémon Go. De nieuwe hype. En ja…ik heb het gedownload en even gespeeld. En ik was verbaasd! Waarom? Ik moest voor het spelen van dit spel naar buiten, ik werd gedirigeerd naar monumenten bij mij in de buurt waarvan ik het bestaan niet eens wist. Waarom, nou, daar was een Pokéstop. En onderweg kwam ik vele zeer bleke pubers tegen, allemaal met het mobiel in de aanslag op jacht naar Pokémon. Krijg nou wat….ze komen de deur uit…voor een spel….ze kunnen praten…ze vragen waar jij de Pokémons hebt gezien….er gebeurt wat….er is interactie tussen mensen…..ze gaan omgevingen leren kennen….

De wereld staat in brand en wij worden naar buiten gedreven door een spel!

Outlaw, bendes & motorclubs

De afgelopen jaren zijn er diverse termen door overheid en media gebruikt om motorclubs te benoemen; begon het met de term 1%-clubs, inmiddels worden steeds meer de termen OMG (Outlaw Motorcycle Gang) of motorbendes genoemd. Maar wat betekenen die termen nou eigenlijk echt?

Outlaw

Outlaw is de Engelse benaming voor een vogelvrijverklaarde. De term betekent al sinds de middeleeuwen letterlijk dat iemand buiten de wet is gesteld en dus zonder restricties vervolgd of zelfs gedood kan worden. Het gaat hierbij om een veroordeling bij verstek. Bekendste outlaw uit de Engelse middeleeuwen is de legendarische Robin Hood. Wellicht waren zijn daden niet helemaal zuiver te noemen, hij heeft de status van volksheld gekregen. Zo rond de 18de eeuw en later waren steeds meer outlaws. In feite werden ze gezien als degenen die in opstand kwamen tegen vertegenwoordigers van de gevestigde macht, zoals sheriffs, veebaronnen of spoorwegmagnaten, die het zelf niet zo nauw namen met regels en wetten.

Grappig of eerder eigenlijk te triest voor woorden en niet passend in een moderne beschaving dat overheid, wetsdienaars en media nu juist het woord outlaw gebruiken bij motorclubs, maar dan wel steeds vanuit de gedachte dat de motorclubs zich zelf buiten de wet verheven voelen.

Er is geen motorclub die dat nastreeft of predikt. Het is dus wederom een opgelegde label waarbij motorclubs inderdaad al bij voorbaat buiten de wet zijn gesteld, bij verstek zijn veroordeeld en zonder restricties vervolgd kunnen worden!!! Rechtstaat?

 

Bende

De eerste uitleg over het woord bende dateert uit de 19de eeuw. Het werd gebruikt om een troepenafdeling van verschillende sterkte, overheidsbendetot 1000 man toe, aan te duiden.

Een bende, soms aangeduid met de Engelse naam gang, is een (relatief kleine) groep waarbij de leden een bepaalde gemeenschappelijke identiteit hebben en zich vaak bezighouden met activiteiten waarbij men hen vaak verdenkt van het feit dat deze activiteiten duister of crimineel waren.

 

Uiteraard doen overheid en media er alles aan om de woorden Outlaw en bendes zo negatief als maar mogelijk neer te zetten. En verdraaid nog aan toe, de letterlijke betekenis van het woord Outlaw is op motorclubs volledig van toepassing; door overheid en media vogelvrij verklaard en veroordeelt bij verstek!

oordeelEchter, de overheid en in haar navolging de media doen er zo een beetje alles aan om de propaganda – want anders kunnen we het echt niet meer noemen – zo neer te zetten, dat Outlaw of bende een negatief woord is. Ja, dat is het ook, maar dan wel vanuit een heel ander perspectief!